Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ РИСУ ЗА ХОЛОДОСТІЙКІСТЮ

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ РИСУ ЗА ХОЛОДОСТІЙКІСТЮ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

11.06.18

Дата розміщення онлайн

25.07.2018

Установа

Інститут рису НААН

Список літератури

 1. Saito V., Roelchan M., Tantera D. M., Iwari M. Small bacilliform particles associated with pehyakit habang (tungo-like) disease of rice in Indonesia. Phytopathology. 1975. V.65. 7: 793–796

 2. Методы определения устойчивости растений. Курс лекций /сост. Ю. П. Федулов. Краснодар: КубГАУ. 2015. 39 с.

 3. Бубиева Л. И., Сметанин А. П Влияние постоянной пониженной температуры на прорастание предварительно замоченных семян риса. Бюл. ВНИИР риса. Вып. 29 Краснодар. 1981. С. 9–12.

 4. Воробьев Н. В., Скаженник М. А., Ковалев В. С. Продукционный процесс у сортов риса. Краснодар: Просвещение. Юг, 2011. 198 с.

 5. Воробьев Н. В. Влияние температуры среды на прорастание семян и интенсивность роста проростков различных сортов. Бюл. ВНИИР риса. Вып.14. Краснодар. 1974. С. 16–-21.

 6. Специальные методы биометрии: учеб. пособие /А. В. Коросов. Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. 363 с.

 7. Дудченко В. В., Петкевич З. З., Шпак Т. М., Паламарчук Д. П., Воронюк З. С., Дудченко Т. В. Ідентифікація ознак рису посівного: класифікатор-довідник. Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2013. 128 с.

 8. Інформаційна система “Генетичні ресурси”. Паспортні дескриптори рослин. Харків, 2004. 16 с.

 9. Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України. Харків, 2012. 16 с.

 10. Положення про реєстрацію колекцій зразків генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України. Харків, 2012. 24 с.

 11. Просунко В. М. Агроклиматические ресурсы и продуктивность риса Л. Гидрометеоиздат, 1985. 100 с.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати оцінки 51 зразка рису різного походження за їх реакцією на холодостійкість. Проростання насіння дуже залежить від температурних умов. За результатом аналізу встановлено, що температура повітря в період проростання насіння та формування сходів рису була нижчою за оптимальну і становила 14,9-17,5°С. У лабораторному досліді був виявлений вплив низької додатної температури (14,0°С) на проростання насіння рису. Установлено рівень холодостійкості зразків рису, які були згруповані в три групи: з високим рівнем, яка налічує п’ять зразків рису, або 9,8 %, з середнім – вісім зразків, або 15,7 %, низьким – 38 зразків, або 74,5 %. Виділено еталони різного рівня прояву холодостійкості: стійкий Кубань 3 (RUS), середньостійкий – Лазуріт (UKR), нестійкий – М-202 (USA), це сприятиме ідентифікації зразків за холодостійкістю. Сформовано ознакову колекцію рису за холодостійкістю. Однією з найважливіших ознак є інтенсивність росту. За інтенсивністю росту проростків виявили низькі, середні і високі показники, які коливалися від 0,04 до 0,16 г/100 шт. за добу. Виділили сорти та лінії рису з високим рівнем інтенсивності росту проростків: УкрНДС 8839 – 0,13 г/100 шт. за добу, Віконт – 0,13 г/100 шт. за добу, Онтаріо – 0,14 г/100 шт. за добу. (UKR), Каз ЕР-6 – 0,15 г/100 шт. за добу (KAZ), ВНИИР 546 – 0,16 г/100 шт. за добу. Виявили шість зразків (Кубань 3, Віконт, УкрНДС 8839, Онтаріо, ВННИР 546, Каз ЕР-6) за поєднанням декількох цінних господарських ознак із високим рівнем холодостійкості. Вони рекомендовані для залучення до селекційної роботи.

Ключові слова

рис, сорт, холодостійкість, температура, інтенсивність росту, морфологічна ознака