Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ КОРМОВИХ ТРАВ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

11.06.18

Дата розміщення онлайн

25.07.2018

Установа

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Список літератури

 1. Бабич А. О. Кормові і лікарські рослини в ХХ-ХХІ століттях. Київ: Аграрна наука, 1996. 822 с.

 2. Бабич А. О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. Київ: Аграрна наука, 1996. 570 с.

 3. Боговін А. В., Кургак В. Г., Клецький О. М. Резерв збільшення виробництва трав’яних кормів. Агроінком. 1997. № 89. С. 22–24.

 4. Рябчун В. К. Система генетичних ресурсів рослин України. Генетичні ресурси рослин. 2004. № 1. С. 8–15.

 5. Теоретичні основи селекції польових культур: зб. наук. праць /за ред. В. В. Кириченка. Харків: ІР ім. В. Я. Юр'єва УААН, 2007. 400 с.

 6. Методические указания по селекции многолетних трав (автори П. А. Вощинин и др.). М., 1978. 130 с.

 7. Методические указания по изучению мировой коллекции многолетних кормовых трав (автори П. А.Лубенец и др.). М., 1971. 24 с.

 8. Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Хом’як М. М., Галан М. С., Жапалеу Г. З. Формування та збереження генетичного різноманіття кормових і газонних трав в Передкарпатті: Методичні рекомендації. Оброшино, 2015. 45 с.

 9. Методика селекции многолетних трав (авторы А. М. Константинова и др.). М.: ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса, 1969. 110 с.

 10.  Методика  проведення  експертизи  сортів  на  відмітність, однорідність та стабільність (ВОС) (кормові культури). К., 2001. С. 5–8.

 11. Вольф В. Г.Статистическая обработка опытных данных. М.: Колос, 1966. 236 с.

 12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта(с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351с.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті представлено результати вивчення зразків генофонду конюшини лучної, конюшини гібридної та грястиці збірної за 2000 – 2017 рр. в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН, виділено джерела господарських і біологічних ознак, які використано в селекційному процесі при створенні нових високопродуктивних сортів цих культур. Поглиблене вивчення морфологічних і господарських ознак колекційних зразків дозволило створити й зареєструвати: базову колекцію генофонду багаторічних бобових і злакових трав; ознакову колекцію конюшини лучної за врожайністю та стійкістю до борошнистої роси (у складі колекції 52 зразки з 5 країн світу); ознакову колекцію грястиці збірної за врожайністю та стійкістю до біотичних і абіотичних чинників (у складі колекції 49 зразків із 8 країн світу). У НЦГРРУ зареєстровано: селекційний номер конюшини лучної № 193 (UJ0600469). Створені на основі зразків колекції сорти конюшини лучної Трускавчанка, конюшини гібридної Придністровська, грястиці збірної Марічка та Бойківчанка занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. З 2015 р. проходить державну науково-технічну експертизу сорт конюшини лучної Україночка.

Ключові слова

кормові трави, вихідний матеріал, добір, зимостійкість, зелена маса, суха речовина, насіння, урожайність, добовий приріст, зразок, сорт