Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РІЗНОМАНІТТЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ

РІЗНОМАНІТТЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті проаналізовані основні сучасні напрями селекційної роботи з гречкою в Україні та наведені результати комплексу досліджень по вивченню зразків генофонду гречки колекції Устимівської дослідної станції рослинництва за ознаками врожайності, якості продукції та стійкості до абіотичних чинників середовища. Селекціонерам і дослідникам запропоновано джерела окремих ознак або їх поєднань: кількості насінин на рослині (понад 100 шт.) і кількості вузлів у зоні галуження (до 5 шт.) – 29 зразків, продуктивності і фертильності суцвіть – 49, індексних показників індивідуальної насіннєвої продуктивності (ІІНП) і озерненості (ОЗ.ІІІ) – 110, параметрів технологічності продукції (насіння) – 27, тривалості періоду «сходи – цвітіння» й кількості галузок першого порядку – 81, високого розміщення нижніх галузок (понад 30 см) – 51, високого розміщення нижніх суцвіть (понад 50 см) – 60, дружно достигаючих – 73, відносно стійких до опадання плодів – 22, з підвищеною посухостійкістю й жаровитривалістю – 21 зразок. Запропоновані джерела мають різне еколого-географічне походження – з декількох областей України та регіонів Російської Федерації, Франції, Грузії, Японії та Кореї. Колекція користується значним попитом серед селекціонерів і дослідників гречки, на запит яких щорічно передаються робочі колекції різноманітних напрямів використання в різні установи системи Національної академії аграрних наук України, дослідницькі центри, для приватних дослідників.

Ключові слова

гречка, колекція, зразок, джерело, ознака, еколого-географічне походження