Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РОБОЧА КОЛЕКЦІЯ ПРОСА РІЗНИХ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

17.02.2018

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

У статті представлені результати чотирирічних досліджень 90 зразків проса з національної колекції рослин України різних морфотипів з 16 країн світу. Виділені джерела та еталони стали основою робочої колекції проса за напрямами використання, яка включає 11 ознак та 50 рівнів їх прояву. Більшість зразків мають походження з України та Росії (53 % та 21 % відповідно). Колекція включає 15 різновидів, що говорить про широке різноманіття вивченого матеріалу. Колекційні зразки проса досліджували в польових та лабораторних умовах, що дозволило всебічно оцінити та згрупувати їх за трьома напрямами використання: зерновому, укісному та зерноукісному (універсальному). Створення робочої колекції генетичного різноманіття проса за різними напрямами використання проведено з метою забезпечення активного залучення зразків в селекцiйні i наукові програми та надiйного їх збереження.

Ключові слова

просо, генофонд, колекція, джерело, вихідний матеріал