Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРИ ВАСИЛЬКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОНТОГЕНЕЗУ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ

ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРИ ВАСИЛЬКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОНТОГЕНЕЗУ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

17.02.2018

Установа

Список літератури

Розділ

Інтродукція

Анотація

У статті висвітлено результати наукових досліджень перспективного виду для низинної зони Закарпаття – васильків справжніх (Ocimum basilicum L.). Розкрито господарське значення та перспективи розширення сфери застосування і можливості створення ринку збуту рослинної сировини (пряної зелені) васильків у даному регіоні. На основі літературних джерел і результатів власних досліджень автором запропоновано розгорнуту внутрішньовидову класифікацію роду Ocimum L. Вивчення колекційних зразків вітчизняної та зарубіжної селекції сприяло виявленню особливостей життєвого циклу васильків справжніх в умовах Закарпатської області. Нами визначено терміни проходження основних етапів і періодів розвитку рослин та умови, які впливають на формування вегетативних і генеративних органів рослин. Одержані результати мали практичне застосування у створенні нового конкурентоспроможного сорту Грін Голд (2014) з високими адаптивними властивостями, якістю сировини і значною часткою виходу ефірної олії для конкретно визначених агрокліматичних умов. Результати наукових досліджень з васильками свідчать, що агрокліматичні умови Закарпаття сприятливі для вирощування цієї нетрадиційної культури. У цих умовах вона проходить усі фази розвитку рослин і формує потужну наземну масу. Рівень рентабельності вирощування і використання васильків справжніх на сировину для переробки становить 64,4 %, а на пряну зелень – 108,0 %.

Ключові слова

васильки, господарське значення, класифікація, органогенез, селекція, продуктивність, ріст, розвиток, сорт