Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЇ ЛЮПИНУ БІЛОГО ЗА УРОЖАЙНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЇ ЛЮПИНУ БІЛОГО ЗА УРОЖАЙНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

17.02.2018

Установа

Національний Науковий Центр «Інститут землеробства НААН»

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Установлено, що врожайність зеленої маси в колекційних зразків суттєво варіювала в залежності від років досліджень. Найбільшу урожайність було отримано в 2013 та в 2016 роках: у середньому по колекції сидеральних разків – 5,70 кг/м2 і 5,53 кг/м2 та кормових зразків – 5,38 кг/м2 і 5,28 кг/м2 відповідно. Погодні умови 2014 та 2015 років були несприятливими для росту і розвитку люпину, тому врожайність зеленої маси в середньому по колекції в 2014 році становила у сидератів 3,27 кг/м2, у кормових – 3,12 кг/м2, а в 2015 була ще нижчою – відповідно 1,97 кг/м2 та 1,79 кг/м2. За результатами 4-х річних досліджень зразки за врожайністю можна розподілити на п‘ять груп: дуже високі (5,0-5,5 кг/м2) – ввійшло тільки 3 сидеральні зразки; висока (4,5–4,9 кг/м2) – 6 сидеральних і 3 кормових зразків; середня (4,0–4,4 кг/м2) – 14 сидеральних і 18 кормових, низька (3,5–3,9 кг/м2) – 21 сидеральний і 26 кормових; дуже низька (3,3–3,4 кг/м2) – 3 кормових. Таким чином, сидерати відрізняються більшою здатністю формувати високу врожайність зеленої маси. Вміст сухої речовини в зеленій масі всіх безалкалоїдних зразків становив від 16,9 % до 18,8 %, а алкалоїдних – від 17,0 % до 18,5 %. Вміст білка у сухій речовині зеленої маси у безалкалоїдних змінювався від 16,9 % до 18,4 %, а у алкалоїдних від 16,2 % до 18,5 %. Серед алкалоїдної групи колекції виділено більше зразків із підвищеним вмістом сухої речовини у порівнянні із безалкалоїдними. Проте безалкалоїдні зразки відрізняються більш високим вмістом білка. Виділено колекційні зразки – джерела цінних ознак, які можна використовувати у якості вихідного матеріалу для створення сортів люпину білого зелено-укісного та сидерального типів використання з високою врожайністю зеленої маси та підвищеним вмістом білка і сухої речовини.

Ключові слова

люпин білий, сидеральні і кормові колекційні зразки, джерела цінних ознак, вегетативна маса, білок, суха речовина, урожайність