Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДЖЕРЕЛА ВИСОКОЇ СТІЙКОСТІ ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ ГЕНОФОНДУ ЯБЛУНІ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

17.02.2018

Установа

Національний університет біоресурсів і природокористування,Інститут садівництва НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Генетичні ресурси яблуні в системі установ Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (ІС) представлено 880 зразками, з них 220 – сорти сучасної селекції. Робочі колекції яблуні ІС НААН налічують понад двісті сортів. У Національному центрі генетичних ресурсів України (НЦГРРУ, м. Харків) ІС зареєстровані спеціальні та ознакові колекції основної плодової культури. Серед них – колекція яблуні за ознакою «стійкість до парші», до складу якої входить 25 зразків – донорів генів Vm і Vf, які обумовлюють імунітет до парші (Venturia inaegualis Wint.). У результаті всебічного дослідження цієї колекції було визначено, що зразки - донори генів Vm і Vf також мають комплекс господарсько - цінних ознак, до якого входять скороплідність, щорічне плодоношення, висока врожайність, посухо- та зимостійкість, стійкість до борошнистої роси (Podosphaera leucotricha (Everh.) Salm.). Основу колекцій становлять інтродуковані сорти Witos, Priscilla, Florina, Topaz, Prima, Сябрина, Імант, Надзєйни та сорти селекції ІС – Амулет, Едера, Скіфське золото, Перлина Києва, Тодес, Настя. Вище згадану колекцію поповнено імунними сортами яблуні нового покоління – Renora, Reanda, Relinda, Modi, Luna, Rosella, Red Topaz, Orion, які характеризуються швидким вступом у плодоношення, високою врожайністю та адаптивністю до умов лісостепу України.

Ключові слова

яблуня, колекція, імунність. парша, сорти, ознаки, донори