Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДЖЕРЕЛА СТІЙКОСТІ ДО ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ У СЕЛЕКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ TRITICUM AESTIVUM L.

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

17.02.2018

Установа

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Інститут захисту рослин НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

За період 1992-2014 рр. вивчено та залучено до гібридизації понад 4600 джерел, що поєднують стійкість до основних збудників хвороб та продуктивність. Cорти і лінії пшениці озимої миронівської селекції, хворобостійкі лінії, створені у відділі захисту рослин, інтрогресивні лінії, створені у лабораторії генетики, зайняли провідне місце у дослідженнях за стійкістю до фітопатогенів. За даний період залучено до гібридизації у якості материнського 266 та батьківського компоненту – 260 ліній відділу захисту рослин. Виявлено, що саме такі місцеві форми забезпечують ефективність селекційної роботи на імунітет. На штучних інфекційних фонах збудників хвороб виділено та залучено до схрещувань ефективні джерела стійкості пшениці м‘якої озимої, а саме Миронівська 27, Миронівська 30, Миронівська 33, Миронівська 66, Мирич, Миронівська остиста, Експромт, Деметра, ВU 13, FORTUNATO, RED COAT, SIETE CERROS 66, PENJAMO 62, GABO 55 та ін. Застосування інфекційних фонів у ланках селекційного процесу сприяло підвищенню ефективності виділення сортів за груповою стійкістю до основних

Ключові слова

пшениця м’яка озима, джерело, фон, стійкість, патоген, сорт, урожайність