Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ЗБІР І ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ ДИКИХ ВИДІВ ЛЬОНУ

ЗБІР І ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ ДИКИХ ВИДІВ ЛЬОНУ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

13.06.2017

Установа

Linum, дикі види, колекція, генетичні ресурси, доместикація

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Мобілізація різноманіття видів, збереження генетичного та біологічного матеріалу, який являє собою  потенційну цінність, забезпечується при створенні колекцій.

Рід Linum L. відігравав важливу роль в економічному та соціальному розвитку людства протягом тисячорічь. Важливо відмітити, що ця культура давно, широко та ефективно вирощується в різних країнах світу на різних континентах, як на олію, так і на волокно. Однак, багаторічні види льону мало вивчені, а існуюча про них  інформація достатньо обмежена та однобічна.

Мета. Робота присвячена збору і вивченню колекції багаторічних диких видів льону для визначення перспектив їх доместикації і виявлення цінних ознак.

Матеріали та методи. У колекцію входять L. austriacum L., L. hirsutum L., L.Komarovii Juz., L. narbonense L., L. perenne L., L. tenuifolium L., L. thracicum Degen., L. violascens Bge. Види L. austriacum і L. hirsutum є аборигенними для південної частини Степу України, а насіння інших видів інтродуковано. В якості ознак  вегетативної та генеративної сфер в період повного цвітіння аналізували висоту рослин, морфологію листків, розмір, форму  та забарвлення квітки, забарвлення окремих частин квітки, загальний період цвітіння.

Польові досліди проводили на дослідній ділянці кафедри садово-паркового господарства та генетики Запорізького національного університету (м. Запоріжжя). Описи, вимірювання та обліки проводили відповідно загальновизнаним методикам.

Результати і обговорення. Встановлено, що досліджувані види льону досить сильно відрізняються за основними морфометричними ознаками. У колекції представлено широкий діапазон забарвлення пелюсток віночку: світло-бузкове (L. hirsutum, L.Komarovii), фіолетове (L. violascens), блідо-рожеве (L. tenuifolium), жовте (L. thracicum) і синє (L. austriacum, L. narbonense, L. perenne). Висота рослин досліджуваних видів знаходиться в діапазоні від 35 до 75 см, а діаметр квітки – від 27 до 39 мм. Всі досліджувані види мають розвинену вегетативну частину рослини від блакитно-зеленого до темно-зеленого забарвлення. Кожен з досліджуваних генотипів має комплекс ознак декоративності і характеризується невибагливістю до умов вирощування, тому є цінним ресурсом, перспективним для доместикації.

Висновки. В результаті науково-дослідницької  роботи сформована та описана колекція зразків багаторічних дикорослих видів льону, яка містить вісім генотипів. Вперше ex situ на живому матеріалі проведено  різнобічний порівняльний аналіз і виявлені цінні ознаки для подальшої генетико-селекційної роботи.

Ключові слова

Linum, дикі види, колекція, генетичні ресурси, доместикація