Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РЕАКЦІЯ ЛІНІЙ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ НА М- І С- ТИПИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЇ ЧОЛОВІЧОЇ СТЕРИЛЬНОСТІ

РЕАКЦІЯ ЛІНІЙ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ НА М- І С- ТИПИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЇ ЧОЛОВІЧОЇ СТЕРИЛЬНОСТІ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

13.06.2017

Установа

ДУ Інститут зернових культур НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Висвітлено результати вивчення реакції 100 ліній робочої колекції цукрової кукурудзи на М- і С- типи цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) в контрастних умовах 2014-2015 рр. Виявлено домінуюче положення класу повністю стерильних генотипів серед гібридів М- типу при низьких значеннях інших класів та дивергентний відгук крайніх класів з підвищеними рівнями прояву в них стерильності та фертильності за низького формування проміжних класів у гібридів С- типу. У тест кросів С- типу вищу генетичну сталість прояву ознак визначала поліваріантність генів контролю ЦЧС. У них не виявлено високої детермінуючої дії на прояв ознак метеорологічних факторів років досліджень на противагу гібридам, отриманим за використання ліній-джерел М- плазми, для яких характерна висока мінливість ознак. За відсотком стерильних і фертильних рослин у межах кожного конкретного генотипу гібридів аналізуючих схрещувань проведено класифікацію лінійного матеріалу за його закріплюючою та відновлювальною здатністю. Виділено лінії повні закріплювачі стерильності та часткові і повні відновлювачі фертильності М- і С- типів ЦЧС. Проведена структуризація лінійного матеріалу за групами закріплення стерильності і відновлення фертильності оцінюваних типів ЦЧС та відносно тривалості його вегетаційного періоду. Намічено шляхи використання ліній в програмах практичної селекції цукрової кукурудзи зі створення високоврожайних та конкурентоздатних гібридів на стерильній основі з високим рівнем відновлення фертильності, що відповідатимуть сучасним вимогам агропромислового комплексу.

Ключові слова

цукрова кукурудза, лінії, ознаки, реакція, класифікація, закріплювачі, відновлювачі, типи ЦЧС