Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РЕАКЦІЯ ЛІНІЙ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ НА М- І С- ТИПИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЇ ЧОЛОВІЧОЇ СТЕРИЛЬНОСТІ

РЕАКЦІЯ ЛІНІЙ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ НА М- І С- ТИПИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЇ ЧОЛОВІЧОЇ СТЕРИЛЬНОСТІ

Установа

ДУ Інститут зернових культур НААН

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Висвітлено результати вивчення реакції 100 ліній робочої колекції цукрової кукурудзи на М- і С- типи цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) в контрастних умовах 2014-2015 рр. Виявлено домінуюче положення класу повністю стерильних генотипів серед гібридів М- типу при низьких значеннях інших класів та дивергентний відгук крайніх класів з підвищеними рівнями прояву в них стерильності та фертильності за низького формування проміжних класів у гібридів С- типу. У тест кросів С- типу вищу генетичну сталість прояву ознак визначала поліваріантність генів контролю ЦЧС. У них не виявлено високої детермінуючої дії на прояв ознак метеорологічних факторів років досліджень на противагу гібридам, отриманим за використання ліній-джерел М- плазми, для яких характерна висока мінливість ознак. За відсотком стерильних і фертильних рослин у межах кожного конкретного генотипу гібридів аналізуючих схрещувань проведено класифікацію лінійного матеріалу за його закріплюючою та відновлювальною здатністю. Виділено лінії повні закріплювачі стерильності та часткові і повні відновлювачі фертильності М- і С- типів ЦЧС. Проведена структуризація лінійного матеріалу за групами закріплення стерильності і відновлення фертильності оцінюваних типів ЦЧС та відносно тривалості його вегетаційного періоду. Намічено шляхи використання ліній в програмах практичної селекції цукрової кукурудзи зі створення високоврожайних та конкурентоздатних гібридів на стерильній основі з високим рівнем відновлення фертильності, що відповідатимуть сучасним вимогам агропромислового комплексу.

Ключові слова

цукрова кукурудза, лінії, ознаки, реакція, класифікація, закріплювачі, відновлювачі, типи ЦЧС