Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК – ДЖЕРЕЛО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК – ДЖЕРЕЛО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

13.06.2017

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Ефективність створення вітчизняними селекціонерами нових конкурентоспроможних сортів, з високим рівнем продуктивності, якості продукції в основній мірі залежить від добре підібраного і всебічно проаналізованого вихідного матеріалу. Досягнути цього можна завдяки колекції пшениці твердої ярої, що зосереджена в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). У НЦГРРУ на даний час зібрано та паспортизовано 1266 зразків походженням з 53 країн. На основі багатого генетичного різноманіття пшениці твердої ярої сформовано ознакову колекцію за господарськими ознаками, яка включає зразки з високою урожайністю, адаптивністю до змін умов вирощування, стійкістю до біотичних та абіотичних чинників різного походження та з різними рівнями прояву необхідних господарських ознак.

Мета. Метою нашої роботи було оцінити генетичне різноманіття зразків пшениці твердої ярої, систематизувати їх, виділити еталони цінних господарських ознак та сформувати ознакову колекцію за комплексом господарських ознак.

Результати досліджень та їх обговорення.  За результатами оцінки виділено 108 зразків пшениці твердої ярої, які охарактеризовані за 10 ознаками та 40 рівнями прояву. Колекція включає зразки, що походять з 11 країн світу, найбільша кількість зразків походженням з України – 35, Росії – 26, Казахстану – 15, Канади – 14, Франції – шість, Австрії – чотири шт., по два зразки з Сирії, США, Чилі і по одному з Німеччини та Італії. Ознакова колекція репрезентована вісьмома різновидностям: hordeiforme, candicans, pilosocaerulescens, leucurum, melanopus, muticohordeiforme, leucomelan, obscurum. Виділено зразки, які є еталонами прояву кількох ознак, так зразок Нащадок (UKR) є еталоном рівнів прояву двох ознак – велика маса зерна з колоса (1,8–2,5 г) та висока стійкість до борошнистої роси (7–8 балів); Спадщина (UKR) – за довжиною колоса (6,1–8,0 см), середній рівень маси зерна з колоса (1,2–1,7 г), пізньостиглість (90–92 доби); Дарина (UKR) – середньостиглість (85–89 діб) та середній рівень урожайності (210–300 г/м2); Династия (UKR) – ранньостиглість (79–84 доби), середньорослість (81–110 см); Славута (UKR) – велика кількість зерен в колосі (31–45 шт.), дуже висока стійкість до борошнистої роси (9 балів). До складу ознакової колекції включено 12 цінних зразків зареєстрованих у НЦГРРУ, серед них Айдарлинка, Метиска, Тера, Діана, Харківська 23, Харківська 27, Харківська 39 та інші.

Висновки. У результаті багаторічного вивчення колекції пшениці твердої ярої в НЦГРРУ було сформовано ознакову колекцію за господарськими ознаками, до складу якої входять 108 зразків з 11 країн світу різного еколого-географічного походження. Колекція охоплює різноманіття за 10 господарськими ознаками (тривалість вегетаційного періоду, висота рослин, урожайність, маса 1000 зерен, стійкість до вилягання, стійкість до борошнистої роси, вміст білку) охарактеризована за 40 рівнями прояву. Ознакова колекція представляє значну цінність для наукового та навчального процесу. Використання зразків з колекції дозволить прискорити ефективність селекційного процесу по створенню високопродуктивних та адаптованих до мінливих кліматичних умов вирощування.

Ключові слова

пшениця тверда яра, зразок, ознакова колекція, еталон, рівень прояву, урожайність, стиглість