Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ РИСУ – ДЖЕРЕЛ ЦІННИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

13.06.2017

Установа

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати оцінки 60 зразків колекції рису за комплексом цінних господарських і морфо-біологічних ознак: урожайності, тривалості вегетаційного періоду, продуктивності рослин, її структурних елементів (продуктивності волоті, кущистості рослини) та інших кількісних ознак (кількості зерен у волоті, щільності і довжини волоті, пустозерності, висоти рослини). Установлено неоднакові рівні та варіабельність ознак 18 ранньостиглих, 16 середньостиглих і 26 пізньостиглих сортів і ліній рису. Виділено 17 ранньостиглих, 13 середньостиглих і 14 пізньостиглих сортів і ліній з окремими цінними селекційними та господарськими ознаками. Виділено сорти з комплексом цінних ознак, зокрема ранньостиглі Преміум і ВНИИР 10038 за 6-ма та Командор, Южанин Серпневий і Виктория за 5-ма ознаками, середньостиглі Онтаріо за 6-ма та Віконт за 5-ма ознаками, пізньостиглий Galfmont за 4-ма ознаками, які є найбільш цінним вихідним матеріалом для селекції рису.

Ключові слова

рис, сорт, зразок, лінія, група стиглості, господарська ознака, кількісна ознака рослини, джерело цінної ознаки