Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ РИСУ – ДЖЕРЕЛ ЦІННИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК

МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ РИСУ – ДЖЕРЕЛ ЦІННИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК

Установа

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати оцінки 60 зразків колекції рису за комплексом цінних господарських і морфо-біологічних ознак: урожайності, тривалості вегетаційного періоду, продуктивності рослин, її структурних елементів (продуктивності волоті, кущистості рослини) та інших кількісних ознак (кількості зерен у волоті, щільності і довжини волоті, пустозерності, висоти рослини). Установлено неоднакові рівні та варіабельність ознак 18 ранньостиглих, 16 середньостиглих і 26 пізньостиглих сортів і ліній рису. Виділено 17 ранньостиглих, 13 середньостиглих і 14 пізньостиглих сортів і ліній з окремими цінними селекційними та господарськими ознаками. Виділено сорти з комплексом цінних ознак, зокрема ранньостиглі Преміум і ВНИИР 10038 за 6-ма та Командор, Южанин Серпневий і Виктория за 5-ма ознаками, середньостиглі Онтаріо за 6-ма та Віконт за 5-ма ознаками, пізньостиглий Galfmont за 4-ма ознаками, які є найбільш цінним вихідним матеріалом для селекції рису.

Ключові слова

рис, сорт, зразок, лінія, група стиглості, господарська ознака, кількісна ознака рослини, джерело цінної ознаки