Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ – ДЖЕРЕЛ ЦІННИХ ОЗНАК ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ – ДЖЕРЕЛ ЦІННИХ ОЗНАК ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

13.06.2017

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті наведено результати визначення в 2014–2016 рр. морфо-біологічних і господарських особливостей остистих і безостих сортів ячменю ярого та їх батьківських форм за кількісними ознаками. Установлено неоднаковий рівень урожайності, продуктивності рослин, її структурних елементів та інших кількісних ознак 11 сортів залежно від умов років їх вирощування. Виділено сорти-джерела цінних ознак для комбінаційної селекції. Виділено безості і остисті сорти – джерела цінних ознак ячменю ярого, які мали достовірно вищі показники порівняно з національним стандартом Взірець за кількісними ознаками, що має значення в комбінаційній селекції: за продуктивністю рослин – у 2014-2016 рр. сорт Джерело; за продуктивною кущистістю – у 2014 р. і 2016 р. сорт Звершення; за кількістю зерен у колосі в 2014-2016 рр. – Бадьорий та Вітраж; за масою 1000 зерен за три роки досліджень – Джерело, Бадьорий, Етикет, Модерн та Вітраж. Визначено ознаки рослин з низькою варіабельністю в 2014–2016 рр., за якими сорти є більш стійкими в різних умовах вирощування. Установлено рівень ознак рослин сортів у порівнянні з батьківськими сортами, на основі схрещування яких їх створено. Визначено, які рівні ознак передано сортам від їх батьківських форм. Показано, що не лише нові сорти ячменю ярого, а й їх батьківські форми є джерелами окремих ознак, цінних для комбінаційної селекції. У гібридних комбінаціях, одержаних від схрещування досліджених сортів за діалельною схемою, дібрано 2798 рослин для оцінки їх потомств в 2017 р., а також створено 214 цінних ліній, які оцінено і виділено в селекційному розсаднику першого року в 2016 р і їх буде досліджено в 2017 р. в селекційному розсаднику другого року.

Ключові слова

ячмінь ярий, остистий і безостий сорт, продуктивність рослини, структурний елемент продуктивності, кількісна ознака, джерело цінної ознаки