Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ЖИТА (SECALE CEREALE L.) НА ЙОГО СХОЖІСТЬ І АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТІВ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

29.01.2017

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Зберігання генетичних ресурсів рослин

Анотація

Мета. Визначення оптимальних режимів зберігання насіння жита і можливості діагностувати схожості насіння за рівнем його антиоксидантної активності.Результати і обговорення. Проведено дослідження впливу різних режимів зберігання насіння жита (Secale cereale L.) на його схожість і активність антиоксидантів. Насіння жита двох ліній та гібриду Харків‟янка зберігалось в умовах прискореного старіння, сховищах з нерегульованою температурою, температурою 4 оС, температуроюмінус 20 оС протягом 24 місяців. Перед закладанням на зберігання насіння висушувалось затемператури не вище 25 оС до рівнів вологості 5, 6 і 7 %. Контроль стану насінняпроводився за показниками енергії проростання та схожості насіння, довжиною проростків, а також антиоксидантною активністю насіння. Результати досліджень свідчать, що для зберігання насіння досліджених зразків жита за температури мінус 20 оС оптимальноювологістю є 5 %, за температури 4оС – 6-7 %, за нерегульованих умов – 6 %. Зберігання урежимі прискореного старіння протягом чотирьох місяців мало наслідком підвищення схожості насіння жита проти вихідної за всіх рівнів волгості. Подальше зберігання в умовах прискореного старіння до 24 місяців призвело до зниження схожості порівняно з вихідною. Не встановлено відмін за схожістю насіння жита при зберіганні насіння в умовах прискореного старіння з вологістю 5 % і 6 %. Використані режими зберігання насіння з відповідною вологістю впливають на його схожість, але не відзначено значного впливу на морфометричні показники проростків, що може бути обумовлено селективною дією цих чинників на насінини. Між показниками активності антиоксидантів насіння, його схожості і морфометричними показниками проростків залежності не виявлено. Висновки. Для зберігання насіння досліджених зразків жита за температури мінус 20 оС оптимальною вологістю є 5 %, за температури 4оС – 6-7 %, за нерегульованих умов –6 %. Зберігання у режимі прискореного старіння за температури 37оС спочатку малонаслідком підвищення схожості насіння за всіх рівнів вологості, в подальшому –зниження схожості порівняно з вихідною. Не виявлено залежності між показниками активності антиоксидантів насіння та показниками життєздатності і морфометричними показниками паростків за досліджених рівнів вологості насіння.

Ключові слова

жито, насіння, зберігання, вологість, температура, схожість, антиоксиданти, лінія, гібрид