Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

СТІЙКІСТЬ ЗРАЗКІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ДО БУРОЇ ЛИСТКОВОЇ ІРЖІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

СТІЙКІСТЬ ЗРАЗКІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ДО БУРОЇ ЛИСТКОВОЇ ІРЖІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

29.01.2017

Установа

Житомирський національний агроекологічний університет, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Досліджено розвиток бурої листкової іржі на різних зразках тритикале озимого в умовах лісостепового екотопу на полях Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України протягом 2012–2015 рр. Встановлено, що розвиток збудника Puccinia recondita Dietel & Holw. меншою мірою залежить від гідротермічного режиму, ніж від генотипу рослини-господаря. Виділено зразки, які поєднують високу урожайність зі стійкістю до бурої іржі: Раритет, Обрій миронівський, АДМ 8, Вівате носівське, Зернятко, Юкон, Цекад 90, Амур. Відзначено, що найвищий рівень урожайності зерна, який у 2015 році становив 8,59 т/га, формував сорт тритикале озимого Обрій миронівський. Частина зразків із середнім ступенем ураження також забезпечувала високу урожайність: Ювілейне волинське, Утро, Степан, Легіон, Валентин 90, АДМ 13, Zorro. Дисперсійний аналіз впливу факторів генотипу і року досліджень на варіювання урожайності зерна показав, що умови року справляють більш суттєвий вплив, ніж генотип, оскільки досліджувані сорти мають близькі рівні потенційної урожайності.

Ключові слова

тритикале озиме, сорти, Puccinia recondita, ураження, бура листкова іржа, урожайність зерна