Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЗА ДОВЖИНОЮ КАЧАНА – ПЕРСПЕКТИВНА БАЗА ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ВИСОКОВРОЖАЙНИХ ГІБРИДІВ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

29.01.2017

Установа

Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати вивчення 86 нових ліній кукурудзи селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН за цінними господарськими ознаками. Дослідження 2005-2012 рр. полягали у комплексному вивченні самозапилених ліній кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду, морфологічними ознаками, продуктивністю, елементами її структури та формуванні на цій основі колекції інбредних ліній кукурудзи за ознакою «довжиною качана». Було відібрано зразки з середнім (15 - 16 см), довгим (17 - 18 см) та дуже довгим (19 - 22 см) качаном. Лінії, що досліджувались належали до середньоранньої (СР) - 5 зразків, середньостиглої (СС) - 61 зразок та середньопізньої (СП) – 20 зразків груп стиглості. У кожній групі стиглості лінії диференційовано за рівнем продуктивності та її складових згідно класифікатора. В межах груп стиглості проведено розподіл зразків на класи за продуктивністю та довжиною качана. У кожній групі виділено чотири класи ліній: І клас – з низьким рівнем продуктивності та високим рівнем ознаки «довжина качана»; ІІ клас – з високим рівнем ознак «продуктивність» і «довжина качана»; ІІІ клас – з низьким рівнем ознак «продуктивність» і «довжина качана»; ІV клас –з високим рівнем продуктивності та низьким рівнем ознаки «довжина качана».Розподіл ліній дозволив виявити зразки, що поєднали в собі підвищений рівень ознак «довжина качана» та високу продуктивність. Це середньорання лінія УХС 100, середньостиглі лінії Харківська 634, Харківська 805, УХ 131, УХС 99, УХ 878 та середньопізні – Харківська 215 ЗМ, УХС 54, УХЛ 226, які є джерелами довгокачанності та високої продуктивності. Дані лінії рекомендовано для використання в селекційних програмах зі створення високоврожайних гібридів кукурудзи. За результатами вивчення самозапилених ліній кукурудзи сформовано ознакову робочу колекцію за довжиною качана. Колекцію зареєстровано в НЦГРРУ Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН.

Ключові слова

кукурудза, лінія, колекція,ознака, довжина качана, джерело, еталон