Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДЛЯ КРУП'ЯНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

29.01.2017

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати оцінки 160 зразків колекції ячменю ярого (2012-2015 рр). Проведено роботу з залучення, розмноження та оцінки колекційного матеріалу круп‟яного напряму використання за комплексом цінних господарських ознак: урожайність, продуктивність, стійкість до хвороб, вилягання, тривалість вегетаційного періоду, маса 1000 зерен, вміст білка. Виділено зразки з високою адаптивністю і високим рівнем урожайності: Дорiдний, Сварожич, Аматор, Сонцедар, Совiра, Гермес, Сока (UKR); Тонус (RUS) – 592 – 640 г/м2, що на 6 – 14 %більше стандарту Взірець. Виділено еталони різних рівнів прояву маси 1000 зерен: середня (40,1-45,0 г) – сорт Варіант (UKR), висока (45,1-50,0 г) – Виклик (UKR), дуже висока (> 50,0 г) – Водограй (UKR). У результаті аналізу зразків ячменю ярого за вмістом білка у зерні виявлено диференціацію показників: низькі, середні і дуже високі, які коливалися від 10,7 % до 19,3 %. Дуже високий вміст білка > 17,1 % мали голозерні зразки: Ахілес – 18,0 %, Гатунок – 17,2 % (UKR); CDC Alamo – 19,3% (CAN). У результаті проведених аналізів було виявлено сорти, що поєднують у собі ознаки, необхідні для круп‟яного ячменю: Дорiдний, Сварожич, Сонцедар, Сока, Водограй (UKR); Омский 96, Золотник (RUS). Ці сорти є цінним вихідним матеріалом в якості батьківських форм в селекційних програмах при створенні круп‟яних сортів ячменю з високими якісними показниками (висока урожайність, вміст білка > 14 %, маса 1000 зерен > 48 г).

Ключові слова

ячмінь ярий, круп’яний, колекція, урожайність, цінні господарські ознаки