Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДЛЯ КРУП'ЯНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ОЦІНКА СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДЛЯ КРУП'ЯНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати оцінки 160 зразків колекції ячменю ярого (2012-2015 рр). Проведено роботу з залучення, розмноження та оцінки колекційного матеріалу круп‟яного напряму використання за комплексом цінних господарських ознак: урожайність, продуктивність, стійкість до хвороб, вилягання, тривалість вегетаційного періоду, маса 1000 зерен, вміст білка. Виділено зразки з високою адаптивністю і високим рівнем урожайності: Дорiдний, Сварожич, Аматор, Сонцедар, Совiра, Гермес, Сока (UKR); Тонус (RUS) – 592 – 640 г/м2, що на 6 – 14 %більше стандарту Взірець. Виділено еталони різних рівнів прояву маси 1000 зерен: середня (40,1-45,0 г) – сорт Варіант (UKR), висока (45,1-50,0 г) – Виклик (UKR), дуже висока (> 50,0 г) – Водограй (UKR). У результаті аналізу зразків ячменю ярого за вмістом білка у зерні виявлено диференціацію показників: низькі, середні і дуже високі, які коливалися від 10,7 % до 19,3 %. Дуже високий вміст білка > 17,1 % мали голозерні зразки: Ахілес – 18,0 %, Гатунок – 17,2 % (UKR); CDC Alamo – 19,3% (CAN). У результаті проведених аналізів було виявлено сорти, що поєднують у собі ознаки, необхідні для круп‟яного ячменю: Дорiдний, Сварожич, Сонцедар, Сока, Водограй (UKR); Омский 96, Золотник (RUS). Ці сорти є цінним вихідним матеріалом в якості батьківських форм в селекційних програмах при створенні круп‟яних сортів ячменю з високими якісними показниками (висока урожайність, вміст білка > 14 %, маса 1000 зерен > 48 г).

Ключові слова

ячмінь ярий, круп’яний, колекція, урожайність, цінні господарські ознаки