Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

КОЛЕКЦІЙНІ ЗРАЗКИ РИСУ ПОСІВНОГО ЯК ДЖЕРЕЛА ЦІННИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КРУПИ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

29.01.2017

Установа

Інститут рису НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати виявлення цінних зразків генофонду рису за період 2012-2015 рр., які використані у селекційному процесі в Інституті рису при створенні нового вихідного матеріалу. Колекційні зразки рису мають широкий ареал і походять із дев‟яти країн світу: Україна, Росія, Іспанія, Італія, Франція, Японія, Індія, Єгипет, США. Вирощування сортів, які слабо реагують на зміни погодних умов в північних районах рисосіяння – це гарантія отримання стабільних урожаїв зерна з високими технологічними та кулінарними властивостями. З метою підбору вихідного матеріалу для створення таких сортів зроблено аналіз тривалості вегетаційного періоду колекційних зразків рису з різних еколого-географічних груп. За роки досліджень встановили, що тривалість періоду вегетації рису у європейської групи коливалася в межах 102-130 діб, африканської – 146-155, латиноамериканської –122-140 діб. Коливання продуктивності ранньостиглих зразків рису підтверджуєрозрахунок кліматичної мінливості, яка становить для ранньостиглих сортів 0,15, для середньостиглих – 0,11. Тобто, на зміни погодних умов у зоні північного рисосіяння значніше реагують ранньостиглі зразки. Тому, при підборі батьківських форм для створення нового вихідного матеріалу треба враховувати тривалість періоду вегетації рослин рису та їх продуктивність. Кластерний аналіз різних за походженням зразків рису дозволив провести угрупування за рівнем прояву кількісних ознак та виділити найбільш цінні за комплексом ознак продуктивності та якості зерна: продуктивність, озерненість волоті, висота рослин, вихід цілого ядра крупи. Виділено джерела: ранньостиглості – період вегетації менше 110 діб, продуктивності волоті – маса зерна понад 3,0 г., озерненості - понад 130 шт. зерен у волоті, якості зерна – вихід цілого ядра, понад 85,0 %. Виявлено 13 зразків – донорів комплексу цінних господарських ознак: Краснодарский 424, JR 67411-174-2-2, Малыш, Дальневосточный, Україна 96, Baldo, Солярис/O.perenis, Л-104, Л-95, Gizza 181, Jsendra, УІР 6961, КСИСУ-2000. Їх використання буде сприяти підвищенню ефективності селекційної роботи. Всі виділені зразки є стійкими до вилягання.

Ключові слова

рис, зразки, ознака, донор, джерело, генофонд, продуктивність, якість