Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ ДО ЛИСТОСТЕБЛОВИХ ХВОРОБ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ

ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ ДО ЛИСТОСТЕБЛОВИХ ХВОРОБ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

22.06.2016

Установа

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

За матеріалами багаторічних досліджень наведені дані польової стійкості колекційних зразків різного еколого-географічного походження та ліній пшениці м‘якої озимої до найбільш розповсюджених листостеблових хвороб на Півдні України. Наведено дані щодо расового складу та ступеню вірулентності збудників бурої іржі Puccinia triticina Erikss. and Henn., борошнистої роси Blumeria graminis (DC) Speer f. sp. tritici March. та жовтої іржі Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Erikss. et Henn. Відмічено, що оцінка стійкості до жовтої іржі на природному інфекційному фоні пов‘язана з труднощами через пізній прояв хвороби, коли листова пластинка уже ушкоджена іншими збудниками, а також нерівномірний характер розповсюдження інфекції збудника жовтої іржі. Разом із загальною оцінкою стійкості приводиться тип реакції рослин на інфекцію патогена до розповсюджених хвороб Степової зони України. Виділені джерела стійкості до окремих хвороб: бурої іржі – Izvor, 1783/74 gruia, Faur, MV Wolrece, MV Zelma, GK 31-081, Matyi, Ніконія, Чародійка білоцерківська, Крижинка, Ер.190/09, Ер.192/09, Грация, Первица, Верта, Булгун, Галатея, BG/gt/it/8119-71, BG/gt/kk-1518 kk, BG/gt/nt-a 92/31-17, PP 347, Диметра, Анна, Болярка, Snowmass, KS 93 v 206/2 t81, Billing 9n566/ok/94p, Syu – g014; борошнистої роси – Зимница, Патриарх, Первица, Зерноградка 9, Батько, Л879 я23, Нота, Ер.1177/08, Ер.1443/10, Ніконія, L60-05k, Агра, 824/10, Samurai, Akteur, Mulan, Kristi – kk ikg, Bul 43931, Btz 7, 98-80, Expres, F02065q521, Delabrad; жовтої іржі – Булгун. А також зразки Іveta, Л879 я23, Нота, Ніконія, Болярка, Mulan, Pehlivan та Zhеng mai 004 як комплексно стійки до рас патогенів бурої, жовтої іржі та борошнистої роси на Півдні України. Показано збільшення залучення генотипів різного екологічно-географічног походження до селекційної програми по створенню матеріалу, стійкого до грибкових хвороб пшениці м‘якої озимої, яке за останні п‘ять років збільшилось на 32%. Але зразки інших країн важко залучити до схрещувань із сортами місцевої селекції через велику відмінність у фазах онтогенетичного розвитку. Тому, кількість схрещувань за такою схемою є мінливою за роками.

Ключові слова

пшениця, збудник, стійкість, борошниста роса, бура іржа, жовта іржа, раса