Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ПОПОВНЕННЯ ГЕНОФОНДУ СОНЯШНИКУ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ХВОРОБ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

22.06.2016

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати вивчення колекційних зразків соняшнику за стійкістю до хвороб на провокаційному фоні та з використанням експрес-методу оцінки до несправжньої борошнистої роси в лабораторних умовахвпродовж 2011–2015 рр. Виділено джерела індивідуальної стійкості до фомопсису (сорти Abendsonne, Чкаловский гигант, Саратовский 82 та дві лінії RHA 113, PM 17), атакож джерела стійкості до несправжньої борошнистої роси (сорти Маслянка 1, Місцевий 10, Надёжный, Пересвет, Спартак, Харьковский скороспелый). Підібрано еталони повного спектру ознаки стійкості до цих двох збудників серед сортового і лінійного матеріалу. Створено 19 лінійсоняшнику, в яких поєднано групову стійкість до хвороб з цінними господарськими ознаками. На базі цих ліній (БИ 26 В, БИ 198 В, БИ 6 В, БИ 7 В, БИ 8 В, БИ 10 В, БИ 36 В, БИ 51 В)сформовано і зареєстровано робочу колекцію ліній соняшнику у кількості 28 зразків з груповою стійкістю до обох збудників хвороб.Сформовано і зареєстровано ознакову колекцію соняшнику за стійкістю до патогенів, серед зразків якої визначено 20 еталонів прояву спектру ознаки стійкості до шести патогенів. Створенілінії та сформовану колекціюсоняшникурекомендовано до використання в селекційних установах для створення стійких до хвороб ліній та гібридів соняшнику.

Ключові слова

соняшник, хвороба, сорт, лінія, колекція, джерело, еталон