Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЗА МАСОЮ 1000 ЗЕРЕН

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

22.06.2016

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

За результатами вивчення 150 самозапилених ліній кукурудзи лабораторії селекції кукурудзи Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (ІР) виділено цінні за господарськими ознаками зразки і на їх основі створено робочу колекцію, до складу якої увійшли  109 самозапильних ліній кукурудзи з підвищеною масою 1000 зерен. Виділено лінії-еталони за продуктивністю, масою 1000 зерен, кількістю рядів зерен на качані та кількістю зерен в ряду. Високопродуктивними  у межах середньоранньої групи виділились лінії Харківська 811, УХС 100, УХС 85. Серед середньостиглої групи виділилось 28 ліній, з них УХС 13, УХ 1008, УХ 1016, УХС 9, УХ 878, УХС 99 мали найвищу продуктивність (129-173 г зерна з рослини). Високопродуктивними серед середньопізньої групи були лінії Харківська 215 зМ, Харківська 230, Харківська 155, УХС 41, УХС 75, УХЛ 226, Харкiвська 38, Харкiвська 142 (100-155 г зерна з рослини). За кількістю рядів зерен на качані більшість наведених ліній були віднесені до форм з середнім рівнем прояву цієї ознаки, крім лінії УХЛ 226, Харківська 126, Харківська 155, УХ 878, УХС 23 (594-700 шт.). Із колекції виділено 17 ліній з високою масою 1000 зерен (>300 г). За масою 1000 зерен виділено три еталони: УХС 12 – середній рівень прояву (210 г), УХС 16 (240 г) – високий, УХС 91 (308 г) – дуже високий. Також лінії-еталони були відібрані за кількістю рядів зерен на качані - УХС 54 (280 шт.), УХС 18 (476 шт.), УХЛ 226 (700 шт.). Використання зразків ознакової колекції буде сприяти підвищенню ефективності селекційної роботи з кукурудзою.

Ключові слова

кукурудза, самозапилена лінія, колекція, маса 1000 зерен, елементи продуктивності