Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДОВГОВІЧНІСТЬ НАСІННЯ ФОРМ КУКУРУДЗИ З РІЗНОЮ СТРУКТУРОЮ ЕНДОСПЕРМУ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

22.06.2016

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Зберігання генетичних ресурсів рослин

Анотація

У модельному досліді оцінено довговічність насіння шести простих гібридів F1 та їх батьківських ліній, які належали до традиційного зубовидного типу кукурудзи і носіїв ендоспермових мутацій wx, ae, su1, se та sh2. Насіння піддавали дії прискореного старіння, після чого частину насіння з метою підвищення схожості проморожували за температури мінус 20 оС (комбінований режим). Відносно стійким до прискореного старіння виявилось насіння зразків зубовидного підвиду гібрида F1 Вимпел і його батьківської лінії Х 523 ЗМ♂, носіїв мутації ae -гібриду F1АЕ392/АЕ800 та носіїв мутації su1 – лінії МС 401♀. Найбільш вразливим щодо прискореного старіння за лабораторними показниками є насіння ліній носіїв мутацій: se СЕ 843♂; sh2SS 386♀ та SS 389♂. Спостерігався стимулюючий ефект прискореного старіння на дружність появи сходів у полі та польову схожість насіння носіїв мутацій: se ліній СЕ 854♀ і СЕ 843♂, ae – лінії АЕ800♂ та sh2 – лінії SS 389♂; пригнічуючий ефект – на насіння гібридa F1 SS 386/SS 389 (sh2). Характер впливу комбінованого режиму не пов’язаний однозначно з тією чи іншою мутацією структури ендосперму, але спостерігається певний зв’язок з конкретним генотипом. Більш довговічним в умовах зберігання є насіння кукурудзи зубовидного типу (ssp. indentata); недовговічним – носіїв мутацій se, sh2. Насіння форм з іншою структурою ендосперму (wx, ae, su1)  займають проміжне положення. Більш висока довговічність насіння гібридa порівняно з батьківськими лініями під дією прискореного старіння та комбінованого режиму проявилась тією чи іншою мірою в групах зразків зубовидного типу (ssp. indentata) та носіїв мутації ae та su1

Ключові слова

кукурудза, насіння, ендоспермові мутанти, довговічність, прискорене старіння, проморожування, енергія проростання, дружність появи сходів, схожість