Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК ІНТРОДУКОВАНОГО МАТЕРІАЛУ ВІВСА В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК ІНТРОДУКОВАНОГО МАТЕРІАЛУ ВІВСА В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

17.12.2015

Установа

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

Список літератури

Розділ

Інтродукція

Анотація

У 2010-2012 рр. проведено дослідження 17 зразків вівса різного еколого-географічного походження. Всі  досліджувані  зразки  належали до гексаплоїдного виду Avena sativa L. За ареалом поширення дані зразки походили з 4 країн світу, а саме: Польщі, Білорусії, Латвії та Росії.

Дослідження елементів продуктивності показало, що колекційні зразки в умовах західної частини Лісостепу України формували врожай зерна різної величини – від 2,89 до 5,72 т/га.  В наших дослідженнях високопродуктивним виявився сорт польського походження Jawor, який на 19 % за урожайністю перевищив стандартний сорт Чернігівський 27.  Три зразки польського походження  Deresz Rajtar, Budrys один білоруський зразок Золак та латвійський Стендская Дарта за урожайністю зерна становили до стандарту від 101,1 до 109,7 %. Озерненість волоті значною мірою залежить від тривалості періоду сходи-викидання волоті, коли проходить інтенсивний процес розвитку репродуктивних органів і значна кількість опадів призводить до більшої тривалості цього періоду та підвищення кількості зерен у волоті. У наших дослідженнях спостерігалася значна варіабельність цього показника в залежності від генотипу зразків − від 56,1 до 88,7 шт. зерен. Зразки вівса Deresz, Cwal та Bohun характеризувалися великою кількістю зерен у волоті, відповідно 88,3, 83,0, 88,7 шт. У  зразків вівса Jawor, Deresz, Budrys, Hetman, Cwal, Bohun, Мутика 1077 спостерігалася велика маса зерна у волоті (більше 2,5 г), при цьому перші три зразки перевищили стандарт по урожайності. Велика маса 1000 зерен  42,4 г була у зразка Мутика 1077, який можна рекомендувати як джерело господарсько цінних ознак. Аналіз результатів досліджень свідчить про те, що сорти польського походження більш пристосовані до наших умов і можна їх рекомендувати  як вихідний матеріал в селекції на підвищення продуктивного і адаптивного потенціалу.

Ключові слова

овес, зразок, продуктивність, стійкість, джерело цінних ознак