Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА НОВИХ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ПЛАЗМ, ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЇЇ СКЛАДОВИМИ

ОЦІНКА НОВИХ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ПЛАЗМ, ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЇЇ СКЛАДОВИМИ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

19.12.2015

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті наведено результати вивчення 49 нових перспективних ліній кукурудзи різних генетичних плазм за продуктивністю та її елементами. Доведено ефективність диференціації самозапилених ліній кукурудзи методом кластерного аналізу за продуктивністю та її елементами в межах зародкових плазм. Визначено шляхи формування продуктивності у ліній різного генетичного походження. Встановлено, що більша частина ліній (63,2 %) плазми Ланкастер даної вибірки мала середню продуктивність, сформовану за рахунок великої кількості зерен на качані та середньої маси 1000 зерен. Група ліній, створених за участю специфічної плазми Bofo / М. Угорщина даної вибірки складається лише з високо- (33 %) та седньопродуктивних (67 %) ліній. Висока продуктивність у ліній специфічної плазми формувалась за рахунок поєднання ознак дуже великої кількості зерен на качані та середньої маси 1000 зерен. Виділено джерела цінних господарських ознак. За результатами тестерних схрещувань виділено високопродуктивні гібриди, які включено до програми подальшого вивчення в розсаднику перспективних гібридів.

Ключові слова

ОЦІНКА НОВИХ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ПЛАЗМ, ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЇЇ СКЛАДОВИМИ