Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДЖЕРЕЛА ВИСОКОГО ВМІСТУ АМІЛОПЕКТИНУ В КРОХМАЛІ В СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

ДЖЕРЕЛА ВИСОКОГО ВМІСТУ АМІЛОПЕКТИНУ В КРОХМАЛІ В СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

19.12.2015

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У результаті використання в селекції форм ячменю ярого з різним вмістом амілопектину в крохмалі показано ефективність створення високоврожайних ліній з крохмалем, який майже повністю складається із амілопектину. Розширено різновиднісний склад ліній з амілопектиновим крохмалем: одержано лінії двох різновидів як у вихідних зразків (v. medicum Koern., v. pallidum L.) waxy і трьох інших різновидів (v. submedicum Orl., v. rikotense R. Red., v. nutans Schűbl.). Виділено в 2014 – 2015 рр. у конкурсному сортовипробуванні вісім кращих ліній wаxу, серед яких сім (12–945, 12–954, 12–965, 12–333, 12–1014, 12–473, 12–476) мали виску продуктивність рослин, урожайність  (107 %, 105 %, 105 %,116%, 110 %, 107 %, 115% відповідно до стандарту) та стійкість проти вилягання (8,5–9 балів) при рівній або меншій тривалості вегетаційного періоду. Кращі лінії wаxу будуть розмножені для передачі до державного сортовипробування.

Ключові слова

ячмінь, ярий, waxy, амілопектин, різновид, урожайність, стійкість, вилягання, маса, вегетаційний