Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗА ОЗНАКАМИ ВІДМІННОСТІ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

18.01.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Сформовано та зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України ознакову колекцію тритикале ярого за ознаками відмінності. До ознакової колекції увійшли 104 зразки тритикале ярого, які охоплюють характеристику 36 ознак відмінності. За 28 ознаками підібрані зразки, які відповідають всім ступеням їх прояву. Колекція включає зразки, які походять з дев’яти країн. Серед зразків колекції 28 сортів та 76 ліній. До ознакової колекції включені розповсюджені сорти, в тому числі які внесені в Державний реєстр сортів рослин України. Оберіг харківський – еталон 24 рівнів прояву ознак відмінності, Легінь харківський – еталон 17 ознак відмінності, Хлібодар харківський – еталон 11 ознак відмінності, Аіст харківський – еталон восьми ознак відмінності, Сонцедар харківський – еталон п’яти ознак відмінності. Серед зразків, включених у колекцію, 42 мають високий рівень продукційного процесу та перевищують національний стандарт за урожайністю. Вищу урожайність мав зразок ЯТХ 6755-11 – 37,7 ц/га з коливанням по роках від 34,0 до 39,4 ц/га, що перевищує стандарт на 14,4 ц/га. Він є еталоном п’яти ознак  Колекція представляє цінність для селекційної роботи, генетичних досліджень та проведення експертизи сортів на відмінність.

Ключові слова

тритикале яре, колекція, морфологічні ознаки, відмінність, сорт, еталон