Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ІНДУКУВАНИХ У КУЛЬТУРІ IN VITRO МУТАНТІВ СОНЯШНИКА ЗА СПЕКТРОМ ЗАПАСНИХ БІЛКІВ НАСІННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ІНДУКУВАНИХ У КУЛЬТУРІ IN VITRO МУТАНТІВ СОНЯШНИКА ЗА СПЕКТРОМ ЗАПАСНИХ БІЛКІВ НАСІННЯ

Установа

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Мета. Виявити за спектрами запасних білків насіння генетичні відмінності у мутантів соняшника, виділених раніше за морфологічними маркерними ознаками при обробці незрілих зародків етилметансульфонатом.

Результати та обговорення. У результаті обробки етилметансульфонатом незрілих зародків двох ліній соняшника було виділено ряд мутантів з легко ідентифікованими маркерними ознаками. Наведена характеристика цих мутантів за рядом агрономічних ознак і спектрами запасних білків насіння. Показано, що досліджувані мутанти розрізнялися також за висотою рослини і кількістю днів до цвітіння. Зміни торкалися і показників маси 1000 насінин та врожайності. Частина морфологічних мутантів соняшника несли зміни в спектрі запасних білків насіння за двома локусами.

Висновки. Встановлено, що частина морфологічних мутантів соняшника з маркерними морфологічними ознаками розрізнялася не тільки за агрономічними показниками, а й несла зміни в спектрі запасних білків насіння. Відмінності в електрофоретичних спектрах мутантів від вихідних ліній проявлялися в високополіморфному локусі Hel 4, а також двокомпонентному локусі Hel 6.

Ключові слова

соняшник, мутант, ембріокультура, хімічний мутаген, електрофорез запасних білків насіння, агрономічні ознаки