Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

СТАН ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ КУКУРУДЗИ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

20.10.2014

Установа

Список літератури

Розділ

Зберігання генетичних ресурсів рослин

Анотація

Мета. Визначити стан життєздатності насіння зразків різних підвидів кукурудзи, які зберігались тривалий час в контрольованих умовах, для подальшої оптимізації умов зберігання.Результаты и обсуждение. Проведено моніторинг схожості насіння кукурудзи (Zea mays L.) підвидів everta, indurate, indentata, semindentata, saсcharata за умов зберігання в контрольованих умовах. Зберігання насіння кукурудзи everta протягом 8-9 років за вологості 7-8 % та нерегульованої температури не призводить до зниження схожості насіння. Більшість зразків насіння кукурудзи indurate, indentata за умови нерегульованої температури не змінює схожості за вологості насіння 6,5-8 % протягом 10 років і довше. Зразки насіння кукурудзи semindentata не знизили схожість після зберігання близько 10 років за вологості 6,9-7,9 %, нерегульованої та низької додатної температури. Зразки кукурудзи saсcharata не змінювали схожість протягом зберігання 5-7 років за вологості 6,5-7,5%. Тривале зберігання зразків насіння кукурудзи semindentata та saсcharata з вологістю насіння вище 8 % не рекомендується. При тривалому зберіганні насіння кукурудзи в деяких випадках спостерігається підвищення схожості увсіх підвидів до 25 %. Частіше таке підвищення спостерігали за низької додатної або від‘ємної температури. Насіння сортів кукурудзи не виявило переваг у більшій здатності до зберігання над насінням ліній.Висновки. Отримані результати свідчать про задовільний стан насіння протягом зберігання 5-17 років за умови його вологості 6-8 % та герметичної тари.

Ключові слова