Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОГО ВИВЧЕННЯ СОРТІВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

20.10.2014

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Реєстрація зразків генофонду культурних рослин та їх диких споріднених видів проводиться з метою активізації створення та пошуку джерел та донорів цінних ознак, забезпечення їх активного використання в селекційних i наукових програмах та надійного збереження. У статті наведено результати вивчення 23 сортів кормових культур, створених в Інституті кормів НААН, що надійшли на Устимівську дослідну станцію рослинництва (Устимівську ДСР) в 2010 році для проведення експертизи на предмет видачі "Свідоцтва про реєстрацію зразка генофонду рослин України". За результатами експертного вивчення проведеного на Устимівській ДСР рекомендовано до реєстрації 21 зразок кормових культур селекції Інституту кормів НААН. Це сорти з підвищеною якістю зеленої маси та кормовою і насіннєвою продуктивністю – конюшина лучна Анітра, конюшина повзуча Даная, лядвенець рогатий Лотос, Ант, Аякс, житняк гребінчастий Петрівський, стоколос безостий Всеслав, Марс, костриця очеретяна Людмила, Ода; посухостійкі сорти – конюшина лучна Спарта, пирій безкореневищний Колумб та пирій середній Хорс; стійкий до враження хворобами сорт конюшини гібридної Вілія; сорт костриці червоної Касандра з низьким габітусом, високою декоративністю і підвищеною насіннєвою продуктивністю; ранньостиглий тіневитривалий сорт стоколосу прибережного Боян; пізньостиглий, придатний для озеленення з високою отавністю після кожного циклу спасування сорт пажитниці багаторічної Руслана та сорт люцерни мінливою Вінничанка з темно-зеленим кольором листків, більш широким центральним листочком.

Ключові слова

експертне вивчення, специфічна особливість сорту, кормові культури, стандарт, кормова продуктивність