Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

НАЦІОНАЛЬНА КОЛЕКЦІЯ БУРЯКІВ: ФОРМУВАННЯ ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

15.10.2014

Установа

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

В статті наведені методологія та результати формування колекції і вивчення зразків буряків. Національна колекція буряків у Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України налічує 377 зразків, в тому числі 233 зразки цукрових буряків, 65 кормових, 12 столових та 67 диких форм буряків, різних форм плоїдності. Сформовано колекцію за основними цінними господарськими ознаками (формою та забарвленням коренеплоду, роздільноплідністю, багатоплідністю, урожайністю, цукристістю, технологічною якістю, комбінаційною здатністю, вмістом сухої речовини, стійкістю до хвороб, холодо- та посухостійкістю та ін.). Виділені еталони та джерела за господарсько-біологічними ознаками. До Національного центру генетичних ресурсів рослин України передано 318 паспортів зразків колекції.

Ключові слова

цукрові, кормові буряки, дикі форми буряків, генофонд, ознака, джерела, еталон.