Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГРУПУВАННЯ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М‘ЯКОЇ ЗА ПЛАСТИЧНІСТЮ ТА СТАБІЛЬНІСТЮ ПРОЯВУ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК

ГРУПУВАННЯ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М‘ЯКОЇ ЗА ПЛАСТИЧНІСТЮ ТА СТАБІЛЬНІСТЮ ПРОЯВУ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

15.10.2014

Установа

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

У статті наведено результати вивчення зразків колекції пшениці м‘якої за стабільністю прояву урожайності та сили борошна. Серед сортів та ліній пшениці м‘якої виділені високоврожайні зразки з різним рівнем екологічної пластичності (bi від 0 до 3 для пшениці озимої і від -1 до 3 для ярої). У пшениці озимої перевагу за продуктивністю мали більш пластичні сорти, а у пшениці ярої - більш стабільні. Визначені регіони походження пшениць з різними типами реакції на зміни умов навколишнього середовища. Встановлено, що для окремих сортів коливання коефіцієнта регресії bi за різними трирічними циклами вивчення досягає 2-3 одиниць. Для групування зразків за ознаками урожайності та сили борошна у зв‘язку зі зміною умов вирощування запропоновано спосіб, який полягає у визначенні кількості кластерів методом Варда з масштабами евклідових відстаней 25-45 % та подальшому їх аналізі методом K-середніх при виборі початкових центрів кластерів шляхом максимізації відстаней. Виділені найбільш цінні кластери для селекції на високу урожайність і якість зерна. Спосіб може використовуватись як доповнення або альтернатива іншим методам при класифікації зразків пшениці м‘якої за рівнем екологічної стабільності.

Ключові слова

пшениця м'яка, зразки, урожайність, сила борошна, пластичність, стабільність