Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РЕКОМБІНАНТНІ ЛІНІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ – НОВІ ДЖЕРЕЛА СЕЛЕКЦІЙНО-ЦІННИХ ОЗНАК

РЕКОМБІНАНТНІ ЛІНІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ – НОВІ ДЖЕРЕЛА СЕЛЕКЦІЙНО-ЦІННИХ ОЗНАК

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

12.09.2014

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати оцінки в контрастних умовах вирощування 53 ліній цукровоїкукурудзи, одержаних за програмою рекомбіногенезу різних підвидів кукурудзи звикористанням моногенних мутацій ендосперму su1, su2, wx, і sh2. Значнийполіморфізм ознак морфоструктури рекомбінантних ліній забезпечує високугенотипову різноякісність нового вихідного матеріалу. За більшістю ознакновостворені лінії характеризуються високими абсолютними значеннями тапереважають рівень материнських форм і стандарту. Висока гетерогенність новихліній за морфо-біологічними ознаками – V=21,9-49,4% забезпечує значну їхдивергенцію від звичайних ліній цукрової кукурудзи, що зумовлено віддаленістюгеноплазми родоводу батьківських компонентів схрещування. Виділено зразки-джерела індивідуальних та комплексних ознак, які рекомендуються як етелони приформуванні ознакової колекції та для створення нових конкурентоздатних гібридівцукрової кукурудзи. Результати оцінки рекомбінантних ліній розширюють ізбагачують інформаційну базу даних ознакової колекції цукрової кукурудзи.

Ключові слова

цукрова кукурудза, рекомбіногенез, лінії, ознаки, генотипова різноякісність, джерела