Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ КУКУРУДЗИ – ДЖЕРЕЛО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ГІБРИДІВ

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ КУКУРУДЗИ – ДЖЕРЕЛО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ГІБРИДІВ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

02.09.2014

Установа

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати трирічних досліджень (2011-2013 рр.) самозапилених ліній кукурудзи селекції Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції за цінними господарськими ознаками. Визначено зразки еталони, на основі яких сформовано ознакову колекцію самозапилених ліній кукурудзи за продуктивністю та її складовими в умовах Закарпаття, в яку входять 93 зразки. Виділені 30 ліній даної колекції з високою продуктивністю – більше 110 г зерна з рослини, п’ять ліній виділено за довжиною качана (> 19 см), шість ліній –кількістю зерен на качані (> 500 шт.), вісім ліній –кількістю рядів зерен на качані (18 шт. і більше). Виділено 28 ліній у яких маса 1000 зерен перевищувала 300 г. За комплексом цінних господарських ознак виділено лінії ЗК 316 (за кількістю зерен на качані і кількістю рядів зерен), ЗКМ 200 (за масою 1000 зерен і кількістю рядів зерен на качані), ЗК 238 (за масою 1000 зерен і довжиною качана). Виділені зразки характеризуються стабільним проявом продуктивності і пропонуються для використання в селекційних програмах. Використання зразків ознакової колекції сприятиме підвищенню ефективності селекційної роботи з кукурудзою.

Ключові слова

кукурудза, генофонд, ознакова колекція, вихідний матеріал, зразок, самозапилена лінія, продуктивність, еталон.