Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

НОВІ ЛІНІЇ КУКУРУДЗИ – ДОНОРИ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ

НОВІ ЛІНІЇ КУКУРУДЗИ – ДОНОРИ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ

Установа

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати оцінки донорських властивостей 22 нових ліній кукурудзи,різноманітних за генетичною основою, в родовід яких ввійшли сім синтетичнихпопуляцій з України, Австралії, США, гібрид з Таїланду та сорт з США. Лініїзгруповано у кластери за рівнем продуктивності, її складових і включено у тестернусхему схрещувань. Донорські властивості ліній оцінено за показниками ЗКЗ та СКЗ.У ліній УХК 510, УХК 550, УХК 551 і УХК 571 високий рівень продуктивностіпоєднується з підвищеними показниками кількості зерен на качані і ЗКЗ задовжиною качана та кількістю рядів зерен. Лінії УХК 550, УХК 551, УХК 562, УХК563, УХК 571 є донорами цієї ознаки. За їх участі одержані гібриди з високим рівнемурожайності та продуктивності. Лінія УХК 510 є донором підвищеної кількості рядівзерен на качані. Виділено лінії-донори комплексу цінних господарських ознак: УХК550 і УХК 551, створені на основі американського генофонду, лінія УХК 571,вихідна форма якої походить з Таїланду. Виявлено кращі гібридні комбінації законкурсним гетерозисом. Визначено внесок генотипів ліній, тестерів та їх взаємодіїв загальну мінливість ознак гібридів. В цілому мінливість тест-гібридів у найбільшіймірі обумовлена генотипами ліній.

Ключові слова

кукурудза, лінія, гетерозис, гібридна комбінація, ознака, донор