Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

НОВІ ЛІНІЇ КУКУРУДЗИ – ДОНОРИ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

12.09.2014

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати оцінки донорських властивостей 22 нових ліній кукурудзи,різноманітних за генетичною основою, в родовід яких ввійшли сім синтетичнихпопуляцій з України, Австралії, США, гібрид з Таїланду та сорт з США. Лініїзгруповано у кластери за рівнем продуктивності, її складових і включено у тестернусхему схрещувань. Донорські властивості ліній оцінено за показниками ЗКЗ та СКЗ.У ліній УХК 510, УХК 550, УХК 551 і УХК 571 високий рівень продуктивностіпоєднується з підвищеними показниками кількості зерен на качані і ЗКЗ задовжиною качана та кількістю рядів зерен. Лінії УХК 550, УХК 551, УХК 562, УХК563, УХК 571 є донорами цієї ознаки. За їх участі одержані гібриди з високим рівнемурожайності та продуктивності. Лінія УХК 510 є донором підвищеної кількості рядівзерен на качані. Виділено лінії-донори комплексу цінних господарських ознак: УХК550 і УХК 551, створені на основі американського генофонду, лінія УХК 571,вихідна форма якої походить з Таїланду. Виявлено кращі гібридні комбінації законкурсним гетерозисом. Визначено внесок генотипів ліній, тестерів та їх взаємодіїв загальну мінливість ознак гібридів. В цілому мінливість тест-гібридів у найбільшіймірі обумовлена генотипами ліній.

Ключові слова

кукурудза, лінія, гетерозис, гібридна комбінація, ознака, донор