Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЛЮБИСТКУ ЛІКАРСЬКОГО - ДЖЕРЕЛ ЦІННИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЛЮБИСТКУ ЛІКАРСЬКОГО - ДЖЕРЕЛ ЦІННИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

01.07.2014

Установа

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті викладено результати вивчення зразків вітчизняної та зарубіжної селекції і місцевих популяцій любистку лікарського (Levisticum officinale Koch.). Основою для формування вихідного матеріалу рослин любистку слугували зразки місцевих популяцій з ознаками високої продуктивності як зеленої маси, так і коренів, а також виходом ефірної олії, та сорти, в основному зарубіжної селекції, оскільки, сортів вітчизняної селекції донедавна не було. Багаторічне вивчення колекційних зразків дає змогу виділити джерела, які переважають аналоги за морфологічними і цінними господарськими ознаками та є найбільш адаптованими до певних грунтово-кліматичних умов. Кращі зразки залучаються до селекційного процесу та слугують базою створення нових перспективних високопродуктивних сортів любистку лікарського. На основі проведених досліджень розроблено методику проведення експертизи сортів любистку лікарського на відмінність, однорідність і стабільність та створено новий перспективний сорт любистку лікарського Мрія, який у 2008 вперше занесено до державного Реєстру сортів рослин України. Він характеризується високою урожайністю наземної маси 17,3 т/га, коренів – 5,3 т/га, вихід ефірної олії становить відповідно 0,2- 0,3% на сиру масу. Продовжується селекційна робота по створенню нових перспективних, екологічно пластичних сортів любистку лікарського.

Ключові слова

любисток, сорти, формування, зразки, селекція, ознаки, продуктивність