Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

НОВОСТВОРЕНІ НЕОПУШЕНІ ФОРМИ СОЇ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

01.07.2014

Установа

Полтавська державна аграрна академія

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Висвітлено результати створення та первинної оцінки нових не опушених форм сої. На основі не опушеного зразка Кобра з Національного центру генетичних ресурсів рослин України (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва) шляхом гібридизації створено новий вихідний матеріал. Відібрано цінні лінії, які можуть бути родоначальниками сортів нового покоління. Їх особливістю є повна відсутність опушення. Насіння цих новостворених форм відрізняється широким спектром кольору насіннєвої оболонки, рубчика, формою рубчика, а також формою та розміром насіння. Новостворені лінії є унікальними і потребують вивчення їх систематичного положення. Одна з новостворених не опушених ліній - Анаконда перевищує за показниками господарської придатності національні стандарти Аннушка, Юг-30, Устя Показники врожайності, кріплення нижнього боба, маса насіння з рослини, маса 1000 насінин на рівні або вище ніж у сортів стандартів. Хімічний склад насіння в абсолютно сухій речовині та жирнокислотний склад олії в насінні не опушених зразків знаходиться на рівні або перевищує за показниками національні стандарти. Всі інші не опушені форми вивчаються в різних ланках селекційного процесу з метою виведення кормового сорту.

Ключові слова

соя, генетичні ресурси, сорти, джерела, відсутність опушення