Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕОГРАФІЧНИЙ І БОТАНІЧНИЙ СКЛАД ТА СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ КОЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

01.07.2014

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

В статті висвітлено важливість збереження генетичного різноманіття зразків кукурудзи для сучасної селекції та на майбутнє. Проведено розподіл колекційних зразків за географічним та ботанічним складом. В колекції представлені зразки походженням з 5 континентів, 40 країн. До її складу входять зразки з України – 955 зразків, Росії – 192, Молдови – 140, Іспанії – 121, США – 134, Канади – 63, Німеччини – 74 та інших країн світу. Серед колекційних зразків 1142 самозапилені лінії, 579 – місцевих сортів, 337 – селекційних сортів, 77 – синтетичних популяцій. Показана необхідність залучення диких співродичів кукурудзи (теоcінте, коікс) до колекції, та до селекційних досліджень. Висвітлено вагомий внесок науковців Устимівської дослідної станції рослинництва в створенні та вивченні перспективного вихідного матеріалу на основі віддаленої гібридизації кукурудзи з тео-синте, а також в розробку та вдосконалення методики вирощування теосінте в умовах ороткого дня. Проаналізовано склад та господарсько-цінні властивості наявних в колекції Устимівської дослідної станції рослинництва зразків кукурудзи різного еколого-географічного походження. Рекомендовано цінні зразки для створення нових форм кукурудзи різних напрямків використання. Для підвищення ефективності селекції необхідно продовжувати подальший пошук цінного вихідного матеріалу шляхом проведення інтродукції генофонду кукурудзи з метою пошуку батьківських форм нового покоління гібридів.

Ключові слова

кукурудза, генетичні ресурси, колекція, збереження, вивчення, місцеві та селекційні сорти, самозапилені лінії