Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕОГРАФІЧНИЙ І БОТАНІЧНИЙ СКЛАД ТА СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ КОЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

ГЕОГРАФІЧНИЙ І БОТАНІЧНИЙ СКЛАД ТА СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ КОЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

В статті висвітлено важливість збереження генетичного різноманіття зразків кукурудзи для сучасної селекції та на майбутнє. Проведено розподіл колекційних зразків за географічним та ботанічним складом. В колекції представлені зразки походженням з 5 континентів, 40 країн. До її складу входять зразки з України – 955 зразків, Росії – 192, Молдови – 140, Іспанії – 121, США – 134, Канади – 63, Німеччини – 74 та інших країн світу. Серед колекційних зразків 1142 самозапилені лінії, 579 – місцевих сортів, 337 – селекційних сортів, 77 – синтетичних популяцій. Показана необхідність залучення диких співродичів кукурудзи (теоcінте, коікс) до колекції, та до селекційних досліджень. Висвітлено вагомий внесок науковців Устимівської дослідної станції рослинництва в створенні та вивченні перспективного вихідного матеріалу на основі віддаленої гібридизації кукурудзи з тео-синте, а також в розробку та вдосконалення методики вирощування теосінте в умовах ороткого дня. Проаналізовано склад та господарсько-цінні властивості наявних в колекції Устимівської дослідної станції рослинництва зразків кукурудзи різного еколого-географічного походження. Рекомендовано цінні зразки для створення нових форм кукурудзи різних напрямків використання. Для підвищення ефективності селекції необхідно продовжувати подальший пошук цінного вихідного матеріалу шляхом проведення інтродукції генофонду кукурудзи з метою пошуку батьківських форм нового покоління гібридів.

Ключові слова

кукурудза, генетичні ресурси, колекція, збереження, вивчення, місцеві та селекційні сорти, самозапилені лінії