Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕНОФОНД КИЗИЛУ СПРАВЖНЬОГО (CORNUS MAS L.) В ЗАКАРПАТТІ

ГЕНОФОНД КИЗИЛУ СПРАВЖНЬОГО (CORNUS MAS L.) В ЗАКАРПАТТІ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

01.07.2014

Установа

Закарпатська держ. с/г дослідна станція ІСГКР НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

З’ясовані біологічні та екологічні особливості, внутрішньовидова мінливість кизилу справжнього (Cornus mas L.) в Закарпатті. Уточнено сучасний природний та культигенний ареал C. mas. Детально вивчено сезонний ритм росту та розвитку, особливості цвітіння та плодоношення C. mas в умовах Закарпаття. Висвітлено питання стійкості до несприятливих чинників оточуючого середовища, відмічено його високу екологічну пластичність, зимо- та посухостійкість. Досліджено морфо-біологічні особливості та онтогенез дикорослих форм C. mas в Закарпатті. За результатами багаторічних спостережень мінливості близько 50 форм здійснена оцінка за біологічними та селекційними ознаками, встановлено 5 груп за строками достигання. Виділено і запропоновано для інтродукції та подальшої селекційної роботи 10 перспективних форм. Встановлено біохімічний склад плодів. Вивчено ряд форм внутрішньовидової мінливості структурних і функціональних ознак С. mas: ендогенну, індивідуальну, міжпопуляційну; досліджено структуру кореляційних зв’язків морфологічних ознак. Розроблено оптимальні способи розмноження. Визначено напрямки використання перспективних форм.

Ключові слова

Cornus mas L., Закарпаття, ареал, популяція, мінливість, генофонд.