Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДЖЕРЕЛА ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

01.07.2014

Установа

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

В 2008-2010 роках в ампелографічній колекції ННЦ «ІВіВ ім.. В.Є. Таїрова» вивчено столові сорти винограду, інтродуковані з різних екологічних регіонів Східної Європи з метою виділення найбільш адаптованих до умов Північного Причорномор'я. За результатом проведених досліджень, були виділені сорти Августин, Наталя та Пам'яті Негруля, які за показниками середньої маси грона (від 320 г.), урожайності (більше 10 т/га), виходу товарної продукції (від 95 %) та її дегустаційної оцінки (вище 8,0 балів), стійкості до хвороб (7-8 балів за шкалою МОВВ) і морозів переважали контролі та можуть бути залучені до селекційної роботи як джерела цінних господарських ознак і властивостей.Виділені сорти також рекомендуються для впровадження у виробництво з метою покращення промислового сортименту винограду півдня України та тлі підвищення продуктивності насаджень та екологічної безпеки отримуваної продукції високих смакових якостей.

Ключові слова

джерела цінних господарських ознак, зимостійкість, показники плодоношення, визрівання пагонів