Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОФОНДУ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.) ЗА ГЕНАМИ ТРИВАЛОСТІ ПОТРЕБИ В ЯРОВИЗАЦІЇ (VRD)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОФОНДУ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.) ЗА ГЕНАМИ ТРИВАЛОСТІ ПОТРЕБИ В ЯРОВИЗАЦІЇ (VRD)

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

01.07.2014

Установа

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

Список літератури

Розділ

Ідентифіація зразків

Анотація

Наведені результати ідентифікації генотипів 86 сортів та ліній озимої м’якої пшениці вітчизняної та зарубіжної селекції за генами тривалості потреби в яровизації. Скорочена потреба в яровизації більшості зразків обумовлена присутністю гена Vrd1 або Vrd2 а також їх поєднання. У восьми зразків виявлено присутність в генотипі нового гена Vrd3. Наявність достовірних відмінностей частот генотипів набору сортів СГІ і Інституту рослинництва від загального набору та їх обох між собою свідчить про селекційну цінність конкретних генотипів для певних умов вирощування пшениці.

Ключові слова

озима м’яка пшениця, гени Vrd, тривалість потреби в яровизації